APPARTEMENTEN-GOUDA

HUURPRIJS EN OVERIGE KOSTEN

Huurprijs

De huur bedraagt € 1.000,- inclusief servicekosten en glasverzekering.

De huurprijs bestaat behalve uit huur ook uit een vergoeding voor gebruik van meubels, stoffering en apparatuur (gebruikersvergoeding) en een vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten (zoals schoonmaak van de gezamenlijke ruimten). 

De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De huurder verplicht zich er voor zorg te dragen dat de huur uiterlijk op de laatste dag van de maand voor de maand waarop de huur betrekking heeft is ontvangen door de verhuurder.


Bijkomende kosten voor rekening van huurder

De huurprijs is exclusief kosten voor gas, elektriciteit en water en overige verzekeringen (zoals inboedel en aansprakelijkheid). De huurder dient hiervoor zelf contracten met de diverse leveranciers af te sluiten.

Verder dient de huurder zelf te zorgen voor TV/radio-, telefoon en internetaansluiting.

Ook dient de huurder er rekening mee te houden dat hij/zij nog diverse gemeentebelastingen verschuldigd is. Meer informatie over deze belastingen vindt u op de website van BSGR, onder tarieven gemeente Gouda. 

 


Borg

Bij ondertekening van de huurovereenkomst is de huurder een bedrag van €1.000,- zijnde 1 maand huur) verschuldigd aan de verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voor huurders voortvloeien. 

De verhuurder is over de door huurder gestorte waarborgsom een rente verschuldigd die gelijk is aan de marktrente. Wanneer na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat is opgeleverd, zal door de verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen verhuurder eventueel nog van huurder te vorderen heeft, worden terugbetaald, uiterlijk een maand na oplevering van het gehuurde.